Välkommen – Welcome

Välkommen till Wago No Michi Aikidoklubb i Örebro!

Målsättningen är att eleven utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Aikido är modern japans budo med fredligt syfte.

Träningen är öppen för alla.

Welcome to Wago No Michi Aikidoklubb in Orebro!